אהבת האל


ענן לבן שט לו בים של תכלת
נוצה צחורה מיונת האהבה.
את אהבתה חרטה המתכנתת
במחשב אלוהי ההקלדה

זנח האל את המקלדת
הביט בענן המתבדר.
הנוצה הצחורה בשמחה מרצדת
בנבכי האהבה שהאל מהרהר

גרשם זיצ'ק

רקע
יש חוקרים בתחום מדעי המחשב אשר מאמינים שהעולם (יקום) הוא מחשב ואנו תוכנותיו. המתכנתת אשר מאמינה בכך פונה אל אלוהיה (מחשב היקום) שיתמוך באהבתה אך האל הוא אלוהי המקובלים אשר ברא את העולם בכ"ב אותיות. הוא זונח את המקלדת ומהרהר את אהבתה