גסיסה היא חיים


אלי נצור אותי מאוהבי

אשר הציעו את ערשי דווי,
ובעצב הם ניצבים לפני.

ואני אעצום את עיני,
אחווה את חיי
במלוא יופים ועוזם.
כולי נפעם!

הן מותי שונה ממותם.

גרשם זיצ'ק
---------------------------

בדרך כלל איננו מודעים לשעת מותנו אלא אם אנו סובלים או שסביבתנו משדרת לנו שאנו שכיב מרע.

יש הסולדים מהסברים לשיר. אך לדעתי כדאי להתעכב קמעה על המשפט:
" הן מותי שונה ממותם."
משפט דומה העלתי לגבי הסרטן: בספור "סרטן וחכמת הגוף" אומרת חווה: "הסרטן שלהם אינו דומה לסרטן שלי" כלומר שהסרטן כפי שהרפואה מבינה אותו שונה מהותית מהסרטן שהחולה חווה. בעוד שלחולה הסרטן הוא חיים חדשים (כאשר הדגש הוא על החיים) הרפואה רואה בו מחלה ממארת. הוא הדין לגבי הגסיסה (והמוות). בהשראת הרפואה, המשפחה שניצבת לפני הגוסס רואה במוות אסון בעוד שהגוסס חווה חיים חדשים. לכן המוות שלהם (כפי שהמשפחה מבינה אותו) שונה מחווית הגוסס. אין זו חווית מוות אלא חיים חדשים.
כאשר תפנים הרפואה את המשפט הזה, יירווח לכלנו.


ראה גם שיר בשם "מוות" שעוסק בנושא דומה.