מת על חרוזים


חרוזך את לבי שבה
האם זו אהבה?
או תקווה
לחבוק שמימי
מלא תאווה.

חרזיני אל לבך
ואני בין חרוזיך אתהלך
מתחייך.

גרשם זיצ'ק