ברהמן

אני מביט בענן
שבדמיוני מעוגן.
מגלה את ברהמן
והוא על האין נשען,
הרחק מנבכי הזמן.

הענן אותי חולם
ואת דמיוני בולם.
אני את ברהמן שואל:
"האם אכן אתה האל?"

משיב בלחש הענן:
"האל שלך כלוא בזמן.
לכן בראתי אוואתר
שבחיקו אלוהיך דר,
בורא עולם וכל השאר."

ג. זיצ'ק
------------------
השיר מתיחס לשלושה הבטים של האלוהות:
1. הדת ההודית: הברהמן הוא ישות אין סופית אל-זמנית שמהותו אינה נתפסת.
כדי לתקשר עם האדם הוא מופיע  (מוגשם) בצורת אוואתר.
2. הקבלה לפי האר"י הקדוש:  האל הוא האין סוף או האין.
לפני שחשב לברוא את העולם צמצם את עצמו וברא את רשימו, שבו אנו חיים.
3. הדת הגנוסטית: האל הוא האור. כשחשב לברוא את העולם,
 הטיל את המשימה על אל נחות בשם דמיאורגוס שברא את העולם.