דקארט הבורא

כשדקארט בחדרו ישב
את האדם לברוא חשב.
היה זה גולם דמוי מכונה
חיש שתל בו נשמה
אדם-חרש אותו כינה.

אדם-חרש התפתח וגדל
אך כל חייו מבדידות סבל
מכונה כמותו חיפש ולא חדל
אך לשוא, הוא נותר מושפל.

יום אחד מצאוהו מוטל
לרגלי רב-קומות מהולל
והוא בשמן מכונות מגועל.

כשהתעורר אורו עיניו.
חדר התאוששות דמה לשדה קרב,
מכונות לרוב דאגו לחייו.

חייך ופנה לדקארט המהולל:
"הו בוראי הן אני בר מזל!"

ג. זיצ'ק
------------------------
לפי משנתו של דקארט האדם הוא מכונה עם נשמה.
ראה גם  שיר אדם-חרש