דוקטור פרויד


כשברא האל את החטא הקדמון
והגלה את האדם הראשון.
חברו התשוקה והחטא
לענות את  אדם בכל עת.

יצר לב האדם רע מנעוריו
הן שופך הוא את זרעו לשוא.
אז קם דוקטור פרויד
להצילו מיסוריו.

תחילה את אמו אהב
ותכנן לרצוח את האב.
אז ברא ללא היסוס
את תסביך הסרוס.

כשידע את אישתו הקטנה
השווה את פינו לפינה.
הביט במסכנה והבין
שסובלת היא מקנאת הפין.

לא קלט הרופא החכם
שהפינון הוא רק סולם
לאהבה חובקת עולם.

המשיך הדוקטור הטוב
לברא תסביכים לרוב.
היום התשוקה בחטא מואסת
עם התסביך היא מתעלסת.

ואני אל החטא הקדמון כל כך  מייחל
הן בצילו את עשתורת הייתי בועל

ג. זיצ'ק