מוות


האם המוות הוא הרופא
אשר בעתידי צופה,
ואומר בקול רפה:
"מחר תמות"?

הן מעולם לא חווה
עת את עתידי טווה
את אשר אני חווה בהווה!
את חיי.

גרשם זיצ'ק
------------------------
מוקדש לרופא אשר מבשר לחולה את יום מותו.