פסיכואנליזהבאתי
נכנסתי
נשכבתי,
מבטי אל התקרה.
קול נעים אותי שואל:
מה קרה?
שקעתי
חפשתי
ללא מטרה.
הקול הנעים אותי משדל
נמשכת החקירה.
שקעתי
וגיליתי
את ילדותי המוזרה.
הקול הנעים את דרכי סולל
מן התבערה.
עליתי
ריחפתי
אלי התקרה.
אך היאוש נותר
נותרה הסערה.
הקול הנעים את עברי בועל
אך את סבלי אינו גואל

ג. זיצ'ק
----------------------