ביום שבו נברא הסבל

וביום החמישי ברא את הנחש.
הביט בו הערום ולחש:
עצור בך האל ויותר אל תברא!
הן העולם זוהר ומלא אורה.

אם תוסיף לברוא את החי
תמלא הארץ סבל ודווי.
מי יזין את הברואים כדי לחיות?
הן זו את זו תטרופנה החיות.

האל חייך חיוך חרישי
וברא את החי ביום החמישי.

וירא אלהים כי טוב?


ג.זיצ'ק
-------------------------

תיאודיציה- היא שיטה תיאולוגית אשר מנסה להסביר כיצד זה ייתכן שבעולם אשר נברא על ידי אל רחום משתולל הרוע. השיר מצביע על כך שתחילה נברא הסבל.  הרוע הופיע מאוחר יותר. על כך בשיר אחר.