מבעד לערפל כחלחל
בוקעים הסוסים.
ערפל מעיק הם עומסים
את האושר מחפשים.

החום מלווה את הכחלחל
גופו נוטף אגלי טל.
בפרסותיהם הם דורסים
עבר עקר בלהט רומסים.
-----------------
ג. זיצ'ק

התמונה צולמה על ידי הצלמת נורית-נוקי שריר מכפר סבא
arzaf@netvision.net.il