שירים פילוסופיים

אהבה
ברהמן
בראשית היתה בת קול

שמאן
נשמה

סבל
סוסים

דוקטור פרויד

פסיכואנאליזה
דקארט הבורא

לילית

אייכמן והרוע

גסיסה היא חיים

תפילה לענת

אהבת האל

מוות

מת על חרוזים

האין הינו

הו שירי הנעלה

חזרה  לשירים חדשים